Tweede Kamerlid Farshad Bashir heeft minister Schultz van Haegen gevraagd welke mogelijkheden zij heeft om te voorkomen dat rijschoolhouders verschillende bedrijven optuigen en op die manier hun slagingspercentage kunstmatig hoog houden. Ook wil hij weten of op de website van het CBR de verschillende bedrijfsnamen en de bijbehorende slagingspercentages gekoppeld kunnen worden om op die manier meer inzicht in de kwaliteit van rijscholen te geven. Hij heeft daartoe een brief met Kamervragen aan de minister gestuurd.

Om voor de rijbewijskandidaten betrouwbaar inzicht in examenresultaten te realiseren, wordt in augustus van dit jaar overigens een aanpassing in de CBR-inschrijvingsovereenkomst gemaakt. In het aangepaste document wordt benadrukt dat de naam van de opleider die het examen gereserveerd heeft overeen moet komen met de naam van het examenvoertuig én met de naam waaronder de opleider bij het CBR ingeschreven staat, zo liet het CBR eind januari weten.
Bovendien moet de naam van de opleider vanaf dat moment prominent aanwezig zijn ten opzichte van andere uitingen op het voertuig. Het hebben van meerdere rijscholen met verschillende namen is echter niet verboden en maakt dat er ruimte is voor het sjoemelen met percentages.