Er bestaat discussie over de nieuwe inschrijvingsovereenkomst van het CBR en opleiders. Er zijn voorwaarden toegevoegd om misstanden binnen de branche aan te kunnen pakken en een vuist te maken tegen fraude. De brancheverenigingen zijn akkoord. Maar verschillende rijschoolhouders hebben aangegeven niet van plan te zijn het document in de huidige vorm te ondertekenen. Dit omdat er te veel nieuwe eisen gesteld zouden worden en er volgens hen te weinig overleg over is geweest met de branche. De VRB noemt de kritieken op het document ‘koudwatervrees’, Bovag spreekt zelfs ‘muggenzifterij van de bovenste plank’. FAM heeft nog geen mening, omdat het onderwerp nog besproken moet worden tijdens een extra ledenvergadering.

Binnen de rijschoolbranche wordt al langere tijd geklaagd over onder meer daknaambordenfraude om met slagingspercentages te rommelen en rijinstructeurs die met verlopen WRM-passen toch actief les blijven geven. Omdat het de taak van het CBR is erop toe te zien dat rijbewijskandidaten een betrouwbaar inzicht in examenresultaten krijgen, heeft het CBR met de overgang van privaatrechtelijk naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan in 2013 dan ook alle lopende overeenkomsten onder de loep genomen.
Het CBR laat in een reactie weten dat de inschrijvingsovereenkomst volledig in samenspraak met de brancheorganisaties is opgesteld. “En met hen blijven we, ook over de overeenkomst, in goed overleg”, zo stelt woordvoerster Nathalie Dingeldein. “Het is een steun in de rug voor de partijen die op een professionele manier met hun beroep bezig zijn. De nieuwe overeenkomst bevordert de transparantie voor de leerling en draagt zo bij aan de kwaliteit van de branche.”

Voor het gehele artikel:
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2015/03/05/discussie-over-nieuwe-inschrijvingsovereenkomst-cbr/